1318-SO-pic1.02
opdracht schuurwoning
ontwerp Jetze Kuipers, Jan Willem Gerkes, Wytse Kamsma
status studie
1318-SO-pic1.03
1318-SO-pic1.04
1318-SO-pic1.05
1318-SO-pic2.02
1318-SO-pic2.01