0715-DO_04
opdracht Speelschuur voor de Kameleon Museumboerderij
locatie Terherne, Friesland
ontwerp Jetze Kuipers, Jan Willem Gerkes
opdrachtgever Kameleon Terherne, WIBOCO
status Omgevingsvergunning verleend, niet gerealiseerd
toelichting In het centrum van Terherne staat de themaboerderij van het Kameleondorp (die van de jeugdboeken). In ons voorstel wordt de nieuwe speelschuur ingezet om het achtererf enigszins te omsluiten waardoor er ook buiten een overzichtelijk en prettig speelterrein ontstaat. Tegelijk werkt het gebouw hierdoor als geluidsbuffer naar de omliggende woonbuurt. De naar de omgeving toe gekeerde gevels zijn om dezelfde redenen volledig gesloten en net als het dak volledige bekleed met oude holle dakpannen. Aan de kant van de binnenplaats zijn de dakpanvlakken opengesneden en is de houten gevel teruggelegd waardoor er een prettige verbinding ontstaat tussen het binnen en buiten spelen. Naast speelruimte huisvest het gebouw ook een restaurant en kantoren.
0715-DO_03
0715-BA-000
0715-DO_01
0715-BA-101
0715-BA-301
0715-BA-302